Archive for the ‘Knight Templar’ Category

Templar cross juga dipakai untuk simbol polisi Australia